WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

W porównaniu z konwencjonalnymi materiałami ShockX ma znacznie lepszą charakterystykę absorpcji. Częstotliwości wzbudzenia są neutralizowane szybciej przez ruch łańcucha międzycząsteczkowego i wewnątrzcząsteczkowego w porównaniu z innymi elastomerami termoplastycznymi. Ponadto maksymalna absorpcja przesunęła się do zakresu temperatur 15-25 ° C, co odpowiada typowemu zakresowi zastosowania produktu rowerowego.

|||

ShockX

Nasza technologia ShockX polega na wyjątkowym tłumieniu. Wibracje z ziemi są pochłaniane, zanim mogą spowodować skurcze lub zmęczenie w ciele rowerzysty. Dodatkowo ShockX jest wyjątkowo elastyczny i odporny na zużycie, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Zapewnia maksymalną przyczepność i jest szczególnie dobrym materiałem do butów. Materiał ShockX jest również wolny od szkodliwych substancji i plastyfikatorów.